Close

27. september 2021

Influensavaksine 2021/2022

Årets influensavaksinasjon starter ved vårt kontor 7/10-2021. Vi anbefaler alle i risikogruppene å ta vaksine i år, det er også disse pasientene som vil bli prioritert først.

Pasienter må ta kontakt med legekontoret for å sette opp tid for vaksinasjon. Om du har time hos legen kan du ta vaksinen samtidig.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

– Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

– Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

– Alle fra fylte 65 år

– Pasienter med diabetes type 1 og 2

– Pasienter med kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

– Pasienter med kronisk nevrologisk sykdom eller skade

– Pasienter med nedsatt immunforsvar

– Pasienter med svært alvorlig fedme (BMI over 40)

– Pasienter med annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

– Helsepersonell som har pasientkontakt.

– Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid. For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.